Projekt ''Turistička valorizacija Kanala sv. Ante - 2. faza''

Ovaj projekt nastavak je projekta '' Turistička valorizacije Kanala sv.Ante“ koji je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU proglašen trećim najuspješnijim lokalnim EU projektom u Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2014., što je dokaz mogućnosti replikacije rezultata budući da projekt kao primjer dobre prakse može poslužiti kao ishodište za nove slične projekte na lokalnoj razini diljem RH.

Cilj projekta je očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala značajnog krajobraza ''Kanal – Luka'' u Šibeniku i ekološke mreže Natura 2000 Ušće Krke kroz uređenje, opremanje i kreiranje sadržaja posjetiteljskog centra kako bi se doprinijelo održivom društvenom i gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Premda su infrastrukturna ulaganja usko vezana za lokaciju uvale Minerska, širi je cilj planiranih investicija formirati posjetiteljski centar kao središnju točku za prezentaciju ukupnih prirodnih vrijednosti na području cijele Šibensko-kninske županije kojima upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko - kninske županije, kao i niz ostalih aktivnosti na razvijanju javne svijesti o važnosti očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti.

Nositelj projekta je Javna ustanova Priroda Šibensko kninske županije, a partneri su Šibensko – kninska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Turistička zajednica Šibensko – kninske županije

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je vrijedan 26.554.752,95 kuna, od toga je iz fondova Europske unije bespovratno odobreno 19.633.561,16 kuna, a ostatak će se sufinancirati najvećim dijelom iz proračuna Šibensko- kninske županije. Projekt sufinanciraju i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije, Turistička zajednica Šibensko – kninske županije i Javna ustanova Razvojna agencija.

Download ID brošure

Copyright © 2022. Izrada web stranica i razvoj web shopa: Play Digital