Informacije o Ustanovi

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda

Osnovana je u studenom 2007. godine.

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) i kulturne baštine.

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (80/13, 15/18, 14/19) upravlja s 9 zaštićenih područja i 68 lokaliteta ekološke mreže Natura 2000.

Copyright © 2024. Izrada web stranica i razvoj web shopa: Play Digital