Novosti

Započela znanstvena istraživanja Ušća Krke u sklopu 2. faze projekta Turističke valorizacije Kanala sv. Ante u Šibeniku

Objavljeno: 15.2.2019.

Od petka 15. veljače, JU Priroda Šibensko – kninske županije u suradnji s Institutom za oceanografiju i ribarstvo iz Splita započinje s aktivnostima znanstvenog monitoringa na području ekološke mreže „Natura 2000 Ušće Krke“, što obuhvaća područje od Skradinskog mosta do Tvrđave sv. Nikole. U Šibenik je doplovio i atraktivni IB BIOS DVA - istraživački brod dug 36 m, opremljen sofisticiranom opremom uz pomoć koje može istraživati složene fizikalne, kemijske i biološke procese u moru.

Prilikom prvog terenskog izlaska BIOS-a u sklopu istraživanja Monitoringa Ušća Krke, svoje zadovoljstvo nije krila ravnateljica Javne ustanove Priroda Šibensko kninske županije, mr.sc. Anita Babačić Ajduk: Svjesni smo da su široj javnosti zanimljivije teme vezane za turističku valorizaciju i izgradnju posjetiteljske infrastrukture, no za nas, kao biologe usmjerene ka očuvanju bioraznolikosti, danas je zaista velik dan. Ovo izuzetno važno istraživanje će pokazati stanje u Natura području koje je pod velikim pritiskom turizma, pomorskog prometa i izgradnje. Rezultati monitoringa poslužit će i kao osnova za popularno znanstvenu prezentaciju i postav u budućem posjetiteljskom centru. Sretna sam i zbog suradnje s Institutom za oceanografiju i ribarstvo iz Splita jer se radi o vrhunskoj ekipi stručnjaka koja je upoznata sa specifičnostima predmetnog područja.

Institut za oceanografiju i ribarstvo je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi istraživanjem mora. Istraživanje će provesti veći broj znanstvenika iz područja fizičke, kemijske i biološke oceanografije pod vodstvom dr.sc. Ivana Cvitkovića: „Nama kao znanstvenicima je ovo područje iznimno zanimljivo zbog specifičnog ekosustava na spoju rijeke i mora gdje se more zadržava u donjem, a slatka voda u površinskom sloju, pa možemo reći da rijeka Krka „teče preko mora“. Ovo je područje vrlo osjetljivo, te klimatske promjene i različite ljudske aktivnosti mogu ozbiljno i vrlo brzo narušiti ovaj osjetljivi ekosustav. Vjerujemo da će rezultati multidisciplinarnih istraživanja i prikupljeni podaci pomoći u zaštiti i dugoročnom održivom korištenju ovog područja.“

Ispred Šibensko – kninske županije, osnivača JU Priroda i partnera na projektu, puno uspjeha u radu znanstvenom timu je poželjela i dr.sc. Sanja Slavica Matešić, Savjetnica za zaštitu prirode u projektnom timu za provedbu projekta. Naglasila je važnost znanstvenih istraživanja kao prvog koraka u projektima turističke valorizacije: „Zaštićena područja prirode temeljni su resursi za razvoj održivog turizma u našoj županiji. No da bi tako i ostalo, svaki projekt turističke valorizacije trebao bi započeti opsežnim znanstvenim istraživanjem koje će odrediti granice održivosti kako bismo što učinkovitije mogli organizirati sustav posjećivanja. Zaštita lokaliteta u sustavu ekološke mreže Natura 2000 naša je obaveza i prema budućim generacijama.

Ugovor vrijedan 500 tisuća kuna sklopljen je u okviru projekta „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku - 2. faza“. Obuhvaća uzorkovanje i analizu podataka s ciljem izrade početne procjene stanja bioloških i oceanoloških pokazatelja. Prikupljeni podaci bit će predstavljeni šibenskoj javnosti na promotivnom predavanju, a nakon toga i na popularan način interpretirani u budućem posjetiteljskom centru „Kanal sv. Ante“ u Minerskoj. Jednogodišnjim istraživanjem će biti prikupljeni podaci s 19 lokaliteta u sklopu cijelog zaštićenog područja ušća rijeke Krke.

Cilj projekta „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku - 2. faza“, vrijednog preko 26 milijuna kuna, je očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala. Projektom će se kroz uređenje posjetiteljske infrastrukture i uvođenje edukativno-informacijskih sadržaja ostvariti niz novih turističkih proizvoda.

Copyright © 2024. Izrada web stranica i razvoj web shopa: Play Digital