Novosti

OTKRIVANJE TAJNOG SVIJETA UŠĆA KRKE

Objavljeno: 10.6.2020.

U organizaciji Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije danas je u multimedijalnoj dvorani Interpretacijskog centra katedrale sv.Jakova – Civitas sacra, održano predavanje na temu „Monitoring ušća Krke“, na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Opsežno multidisciplinarno istraživanje, koje je proveo tim od 27 znanstvenika Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita pod vodstvom dr.sc. Ivana Cvitkovića tijekom 2019. i početkom 2020. godine, obuhvatilo je čitavo područje estuarija rijeke Krke od slapišta Skradinskog buka na sjeveru do tvrđave sv. Nikole na jugu.

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante – 2.faza, a proučavalo se sedam glavnih područja: fizikalna i kemijska oceanografija, mikrobiologija, fitoplankton, zooplankton, bentos i ribe.

„Sa znanstvene strane ovo područje je izuzetno zanimljivo zbog specifičnog ekosustava koji je tu razvijen, a predstavlja spoj mora i rijeke. Ono što je specifično za ovo područje je vertikalna stratifikacija vodenog stupca, gdje se more zadržava u pridnenom sloju, a slatka voda u površinskom sloju, odnosno, možemo reći da rijeka Krka teče preko mora. Zbog izrazite stratifikacije vodenog stupca, razvijaju se jedinstveni ekološki uvjeti kojima su se morali prilagodili različiti organizmi. Bitno je napomenuti da je ovo područje upravo zbog svojih specifičnih ekoloških uvjeta vrlo osjetljivo, te razne ljudske aktivnosti poput litoralizacije obale, pretjeranog pomorskog prometa, mijenjanja hidroloških značajki rijeke, pretjerane fertilizacije zemljišta u neposrednoj blizini rijeke, klimatske promjene itd. mogu ozbiljno i vrlo brzo narušiti ovaj osjetljivi ekosustav. Ono što ovaj ekosustav čini posebno ranjivim je njegova zatvorenost. U sklopu ovog projekta napravljen je model onečišćenja koji pokazuje da bi se neka tvar ispuštena u estuariju mogla u njemu zadržati jako dugo. To znači da bi eventualno onečišćenje u području estuarija moglo imati dugoročne negativne utjecaje na živi svijet koji obitava u njemu. Vjerujemo da će rezultati ovog istraživanja i prikupljeni podaci pomoći u zaštiti i dugoročnom održivom korištenju estuarija rijeke Krke.“- rekao je voditelj projekta dr.sc. Ivan Cvitković.

Zahvaljujući istraživanju, Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije koja upravlja ovim područjem dobila je detaljan znanstveni prikaz stanja flore i faune ušća rijeke Krke, te kemijskih i fizikalnih parametara.

Stručnjaci s Instituta za oceanografiju i ribarstvo obavili su sjajan posao pa smo dobili ne samo vrijedne podatke o ovom zaštićenom području, već će podaci prikupljeni tijekom istraživanja biti podloga za što kvalitetnije upravljanje ovim područjem i njegovu zaštitu kao i smjernice za uređenje, opremanje i kreiranje edukativno informacijskih sadržaja posjetiteljskog centra u uvali Minerska. Na taj način, povećati će se razina svjesnosti o očuvanju bioraznolikosti u zaštićenim dijelovima prirode i ekološkoj mreži „Natura 2000“, – rekla je ravnateljica Javne ustanove Priroda Šibensko - kninske županije, mr.sc.Anita Babačić Ajduk.

Projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku - 2. faza“ ukupno je vrijedan 26.554.752.95 kn od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija osigurano 19.633.561.16 kn bespovratnih sredstava. Nositelj projekta je Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Šibensko-kninska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Turistička zajednica Šibensko-kninske županije.

Copyright © 2024. Izrada web stranica i razvoj web shopa: Play Digital