Novosti

Održan prvi sastanak Povjerenstva za praćenje izrade Plana upravljanja kulturnom baštinom

Objavljeno: 10.10.2018.

Povjerenstvo za praćenje izrade Plana upravljanja kulturnom baštinom u okviru projekta "Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante" u srijedu, 10. listopada je održalo svoj prvi sastanak.

Stručno povjerenstvo osnovano je sa sa zadatkom praćenja izrade Plana upravljanja kulturnom baštinom za obuhvat zaštićenog kulturnog dobra - Tvrđave sv. Nikole upisane na Popis svjetske baštine UNESCO-a u sklopu nominacije „Obrambeni sustavi Republike Venecije u razdoblju 16. i 17. st.“ uključujući zaštitnu buffer zonu koja je ujedno i dio Značajnog krajobraza „Kanal-luka u Šibeniku“, unutar kojeg se nalazi UNESCO spomenik.

Plan upravljanja izrađuje se za period od 10 godina, a njime će točno definirati organizacijska struktura i aktivnosti koje će služiti povezivanju lokaliteta sa raznim sektorima i što je moguće boljoj valorizaciji kulturne baštine. Ovim planskim dokumentom se žele stvoriti pretpostavke za upravljanje zaštićenom kulturnom baštinom tvrđave sv. Nikole kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva univerzalne vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a, uz istodobno osiguravanje održivog razvoja ovog kulturnog dobra u zaštićenom krajobrazu kao mjesta koje pruža jedinstveno iskustvo svim korisnicima, a istovremeno doprinosi razvoju lokalne zajednice.

Povjerenstvo je sastavljeno od stručnjaka različitih strukovnih profila i broji ukupno četrnaest članova. Predsjednik povjerenstva je župan Goran Pauk, zamjenica dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove ŠKŽ, a tajnica Povjerenstva Monika Kolak Jareb. Članovi su mr. sc. Anita Babačić Ajduk, ravnateljica JU Priroda ŠKŽ; Tomislav Petrinec, glavni konzervator u Ministarstvu kulture; Angela Bujas, pročelnica Konzervatorskog ureda u Šibeniku; Damir Lučev, ravnatelj JU Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ; Jadranka Fržop, pročelnica UO za pomorstvo, promet i regionalni razvoj ŠKŽ; dr. sc. Dragan Zlatović, predsjednik Kulturnog vijeća ŠKŽ; dr. sc. Drago Marguš, voditelj službe stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja, korištenja i nadzora u NP Krka; Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica JU Tvrđava kulture; prof. dr. sc. Lidija Petrić, profesorica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Nikola Bašić, arhitekt i Željana Šikić, direktorica Ureda TZ ŠKŽ .

Predsjednik Povjerenstva, župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, naglasio je još jednom činjenicu da je upisanom Tvrđave sv. Nikole na Popis svjetske baštine, kao dijela cjeline "Obrambeni sustavi Republike Venecije u razdoblju 16. do 17. st." Grad Šibenik postao jedini u Hrvatskoj, a među rijetkima u svijetu, grad s 2 UNESCO lokaliteta, čime je već tada najavljeno da je u pitanju sasvim novo upravljanje tvrđavom. Župan je pozvao članove Povjerenstva na konstruktivan doprinos u praćenju izrade Plana upravljanja kulturnom baštinom, ističući pri tom da je za upravljanje ovim iznimnim kulturnim dobrom preliminarni cilj najprije usuglasiti se oko elemenata pripremljene dokumentacije vezano za skoru objavu Poziva za dostavu ponude za usluge izrade Plana upravljanja kulturnom baštinom i komunikacijskog plana. Nakon odabira ponuditelja, sljedeći cilj je usvajanje radne verzije, odnosno konačnog oblika Plana upravljanja te sažetka Plana upravljanja za širu javnost, koja bi trebala biti dostavljena do kraja travnja 2019.

Ravnateljica Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije, mr. sc. Anita Babačić Ajduk, prezentirala je sve dosad odrađene aktivnosti u okviru projekta „Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“ i naglasila važnost stručnog Povjerenstva u praćenju izrade Plana upravljanja kulturnom baštinom, s ciljem razrade što kvalitetnijeg i što korisnijeg dokumenta kojeg smo dužni izraditi sukladno UNESCO smjernicama i kojeg želimo uskoro realizirati, jer je čitava priča oko tvrđave sv. Nikole procesualnog karaktera.

Naime, odobravanje plana upravljanja zahtijeva dozvolu komisije za Svjetsku baštinu i odobrenje Sekretarijata za UNESCO-va dobra u sklopu nominacije "Obrambeni sustavi Republike Venecije u razdoblju 16. do 17. st." sa sjedištem u Italiji, a sukladno obvezujućem potpisu sporazuma za uspostavu Međunarodne koordinacijske grupe za implementaciju generalnog plana upravljanja sustavom šest odabranih fortifikacijskih utvrda u Hrvatskoj, Italiji i Crnoj Gori.

Copyright © 2024. Izrada web stranica i razvoj web shopa: Play Digital