Novosti

Nova arheološka istraživanja Tvrđave sv. Nikole

Objavljeno: 11.5.2023.

Početkom mjeseca svibnja na Tvrđavi sv. Nikole u Šibeniku provedena su arheološka istraživanja u svrhu daljnje valorizacije UNESCO spomenika. Istraživanja je proveo stručni tim Odjela za kopnenu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda pod vodstvom dr. sc. Marijane Krmpotić, pod nadzorom nadležnog Konzervatorskog odjela u Šibeniku, konzervatora arheologa dr. sc. Marka Sinobada.

Za potrebe istraživanja, ručnim iskopom prema stratigrafskoj metodi otvorene su dvije arheološke sonde u zoni prizemlja tvrđave i prikupljeni relevantni pokretni nalazi. Istraživanja u dnu zapadne kurtine otkrila su ostatke izvorne razine poda iz mletačke faze gradnje, sačuvane u nišama uklesanima u stijeni. S obzirom na karakteristike nalaza stratigrafskih slojeva, funkcija spomenutog prostora kurtine vjerojatno je izvorno bila vapnenica. Nakon dovršetka gradnje, vapnenica je zatrpana. S obzirom na blizinu topovskih otvora, ovaj je prostor s nišama potom moguće služio za skladištenje baruta prije izgradnje postojeće barutane u nasuprotnom krilu bastiona. Brojni pokretni nalazi pronađeni u istraživanjima preliminarno su datirani u vrijeme mletačke uprave, od sredine 16. i u 17. stoljeće. Uz brojne ulomke keramičkog posuđa, često talijanske proizvodnje, životinjske kosti i školjke, pronađeni su primjerci brončanog novca te dio kalupa za lijevanje metaka.

Realizirana istraživanja donijeti će nova saznanja o povijesti arhitekture i nekadašnjem životu na tvrđavi, u prilog očuvanju njezine bogate baštine, autentičnosti i univerzalne vrijednosti.

Copyright © 2024. Izrada web stranica i razvoj web shopa: Play Digital