Novosti

Korak bliže do izrade Plana upravljanja Tvrđavom sv. Nikole

Objavljeno: 15.3.2019.

Od predstavljanja rezultata istraživanja do definiranja vizije i ciljeva izrade Plana upravljanja Tvrđavom sv. Nikole. Povjerenstvo za praćenje izrade Plana upravljanja kulturnom baštinom u okviru projekta "Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante" sastalo se 15. ožujka u Šibeniku na 3. sjedinici kako bi raspravilo o dosadašnjim provedenim aktivnostima istraživanjima na navedenu temu. Nakon održane sjedinice članovi Povjerenstva pridružili su se ostalim zainteresiranim dionicima uključenima u proces uređenja i revitalizacije tvrđave i onima koji će od tog procesa imati direktne koristi, a s ciljem utvrđivanja njihovih stavova i percepcije.

Prethodno je već odrađen 1. korak – ocjena kulturnog dobra, te u sklopu toga analiza stanja i provedena su sekundarna i primarna istraživanja. Tako je u veljači provedeno anketiranje građana i uključivanje ostalih relevantnih dionika (bilo putem strateških radionica, fokus grupa ili dubinskih intervjua) kao bitan dio u izradi Plana upravljanja i komunikacijskog plana upravljanja kulturnom baštinom.

Održana radionica je još jedan korak bliže izradi Plana upravljanja, a služi za verificiranje rezultata, analizu postojećeg stanja te definiranje vizije i ciljeva u sklopu strateškog dijela izrade Plana upravljanja i plana komunikacije za tvrđavu sv. Nikole koja je povjerena Institutu za turizam iz Zagreba, a s kojim s kojim je Javna ustanova Priroda ŠKŽ prošle godine sklopila ugovor. Institut je dobro upoznat s problematikom postojećeg stanja i razvojnim mogućnostima tvrđave sv. Nikole s kontaktnom (buffer) zonom kanala sv. Ante, kao i s planovima razvoja turizma Šibenika, s obzirom na to da je osmislio i strategiju razvoja turizma grada Šibenika i plan upravljanja za šire područje Šibensko-kninske županije.

Nakon održane radionice i definiranog strateškog dijela upravljanja slijedi donošenje akcijskog plana i donošenje plana komunikacije te predstavljanje sažetka Plana upravljanja za širu javnost.

Plan upravljanja kulturnom baštinom obuhvaća desetogodišnje razdoblje, a odnosi se na zaštićeno kulturno dobro – Tvrđavu sv. Nikole, koje je upisano na Popis svjetske baštine UNESCO-a, među šest odabranih fortifikacijskih utvrda u Hrvatskoj, Italiji i Crnoj Gori pod nazivom „Obrambeni sustavi Republike Venecije u razdoblju od 16. do 17. stoljeća“, kao i na kontaktnu zonu koja je ujedno i dio značajnog krajobraza „Kanal-luka u Šibeniku“, unutar kojeg se nalazi ovaj UNESCO spomenik

Izrada Plana upravljanja kulturnom baštinom i komunikacijskog plana sastavni je dio projekta „Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014. – 2020.), vrijednog 2,6 mil HRK.

Copyright © 2024. Izrada web stranica i razvoj web shopa: Play Digital