O kanalu

Kanal sv. Ante dio je šireg lokaliteta „Kanal – Luka“, značajnog krajobraza zaštićenog 1974. godine. Značajni krajobraz, kao prirodni predjel velike krajobrazne vrijednosti, bioraznolikosti i georaznolikosti karakterističnih za ovo područje, proteže se od Šibenskog mosta, pa sve do izlaza iz Kanala sv. Ante. Unutar prirodno zaštićenog područja, značajnog krajobraza ''Kanal-Luka'' nalazi se i buffer zona Tvrđave sv. Nikole kao spomenika pod zaštitom UNESCO-a.

Kanal je prirodni fenomen koji oduševljava svojom izvornom ljepotom; nazvan je po sv. Anti Opatu te je jedini prirodni morski put do Šibenika. Štitio je ulaz u Šibenski zaljev i učinio ga jednim od najsigurnijih zaljeva na istočnoj obali Jadrana. Dug je oko 2 500 metara. Prirodnu vrijednost kanala čine geomorfološke karakteristike i klasična mediteranska vegetacija. Kanal karakteriziraju šume alepskog bora i hrasta crnke, 56 vrsta školjkaša, veliko ribno bogatstvo, te gotovo 600 vrsta biljaka. Glavno obilježje reljefa je krš. Prostor je konačan izgled dobio tek prije 10-ak tisuća godina kada je uslijed zadnje oledbe potopljen donji tok rijeke Krke, ušće stručnog naziva rijas. Dakle, kanal je nekada bio kanjon rijeke Krke čiji tragovi korita sežu sve do otvorenog mora. Također valja spomenuti da su u moru pronađene sedrene barijere što nam ukazuje da su u prošlosti ovdje bili slapovi. Kako je riječ o potopljenom donjem toku rijeke gdje dolazi do miješanja slane i slatke vode, ovo područje je značajno stanište za brojne vrste, te se ujedno nalazi i na popisu ekološke mreže Natura 2000 (ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije).

Uz prirodne ljepote uočljive na prvi pogled i prekrasan panoramski pogled na Šibenik s jedne strane, a s druge strane na Tvrđavu sv. Nikole i šibenski arhipelag, kanal krije i brojne kulturne vrijednosti.

Na ulazu u kanal vide se ruševine starih kula, građenih između 14. i 16. stoljeća, između kojih je nekad bio postavljen željezni lanac koji je neprijateljskim brodovima priječio ulaz u Šibensku luku. Krenemo li strmim liticama prema izlazu iz kanala, nailazimo na atraktivan morski tunel prokopan u Drugom svjetskom ratu, kojeg je kasnije koristila i JNA. Iskopan u živoj stijeni, tunel je dug nekoliko stotina metara. U neposrednoj blizini smješteni su staro pristanište i špilja u kojoj se nalazila crkvica posvećena svetom Anti. Prema izlazu iz kanala strme stijene prelaze u lijepe uvale, pogodne za kupanje i rekreaciju. Na istočnoj strani, neposredno prije uvale i kupališta Škar, vojska bivše Jugoslavije sagradila je kompleks vojnih objekata; vojarni, skladišta i pristaništa s pripadajućom infrastrukturom.

Na izlazu iz kanala prema otvorenome moru nalazi se biser venecijanskog fortifikacijskog graditeljstva – Tvrđava sv. Nikole. Gotovo u potpunosti okružena morem i dobrim dijelom očuvana u izvornom obliku, Tvrđava sv. Nikole jedna je od najatraktivnijih utvrda na Jadranu.

Copyright © 2024. Izrada web stranica i razvoj web shopa: Play Digital