Tematski programi edukacije

Put do odgovornosti vodi kroz znanje

U javnim ustanovama, kroz brojna istraživanja i praćenja stanja u prirodi, prikuplja se znanje o vrijednostima područja kojima upravljaju na temelju kojih se donose dugoročni planovi upravljanja. Njima je prvenstveni cilj zaštita biološke, geološke, krajobrazne i kulturne raznolikosti zaštićenog područja.

Posjetiteljski centar Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije je mjesto na kojem se može saznati mnogo i o drugim zaštićenim područjima na području Šibensko – kninske županije, a to je jedan spomenik prirode, dva nacionalna parka i tri parka prirode, šest značajnih krajobraza i 60-tak područja Natura 2000.

Znanje se dijeli sa svima kako bi se poticao ponos na zavičajne i nacionalne vrijednosti i briga o njihovoj dobrobiti i očuvanju.

Kroz projekt ,,Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku – 2.faza'' izrađena su 4 tematska programa edukacije namijenjena za 4 različite ciljne skupine polaznika, djece i odraslih (predškola-2.razred, 3-5-razred, 6-8 razred, srednja škola /odrasli). Dodijeljena su im prepoznatljiva i atraktivna imena kako bi potakla prvenstveno naše najmlađe na promišljanje o osobnom doprinosu u očuvanju bioraznolikosti, prirodnih i kulturnih vrijednosti prvenstveno užeg zavičaja, a onda i globalno.

Otkrijte čarobni spoj rijeke i mora u Posjetiteljskom centru ,,Kanal sv. Ante''. Ne čekajte, rezervirajte svoje iskustvo danas!
Kupi ulaznice

Programi edukacije

 

Predškola-2.razred, 3-5-razred, 6-8 razred

1. Program edukacije ČUVAJ SVOJ krajOBRAZ!

Teme:

 • najvažnija krajobrazna obilježja Značajnog krajobraza Kanal – Luka, ušća Krke
 • zaštita prirodnih vrijednosti i kulturne baštine kao djelatnost od javnog interesa,
 • prostorni odnosi i različiti materijali u okruženju,
 • povezanost djelatnosti ljudi s prostorom u kojemu žive i nužnost promišljanja o održivome razvoju.

2. Program edukacije BITNO JE DA KLIMA ŠTIMA

Teme:

 • klimatske promjene,
 • ciklusi u prirodi oko nas,
 • obilježja godišnjih doba i klime primorskog kraja RH,
 • povezanost živih bića i životnih uvjeta,
 • uloga čovjeka u očuvanju i zaštiti okoliša.

3. Program edukacije KAD JE TLO POD NOGAMA:

Teme:

 • posebnosti kopnenih i obalnih staništa,
 • prilagodbe biljaka i životinja staništu i uvjetima života,
 • promjene koje čovjek donosi u okoliš,
 • načini na koje osjetilima upoznajemo okoliš,
 • rezultati istraživanja biološke raznolikosti na zemljovidu
 • uvažavanje različitih interesa i potreba u svrhu održivog razvoja lokalne zajednice.

4. Program edukacije DODIR RIJEKE I MORA:

Teme:

 • specifičnosti podmorja Značajnog krajobraza Kanal-Luka, ušća Krke
 • svojstva vode te miješanje riječne i morske vode,
 • plankton, školjkaša ušća Krke, morske ribe i sisavci
 • živi i neživi dio prirode,
 • zajednička svojstva živih bića
 • važnost odgovornog odnosa čovjeka prema prirodi i okolišu.
Srednja škola i odrasli

INTERPRETATIVNA ŠETNJA kroz Kanal sv. Ante

Upoznavanje posjetitelja sa zanimljivim i bogatim životnim zajednicama različitih staništa i poviješću suživota ljudi i prirode u Značajnom krajobrazu Kanal-Luka.

Teme:

 • rub estuarija
 • tvrđava sv.Nikole
 • halofitska vegetacija
 • živi laboratorij (istraživanja i mjerenja – doprinos znanju i održivom razvoju)
 • šumska zajednica alpeskog bora s tršljom i hrasta crnike
 • rizik od požara
 • more – izvor života i vječita inspiracija
 • suhozid
 • uvala Minerska
Copyright © 2024. Izrada web stranica i razvoj web shopa: Play Digital